IOTSV

Identifikacija in ocena tehničnega stanja za vozila z ES homologacijo kategorije

Za vozila, pridobljena v drugi državi članici EU je predpisan postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja (nova vozila z enotno evropsko homologacijo, že registrirana vozila).

Pri pregledu se preveri celovitost vozila (vgrajenost vseh zahtevanih sestavnih delov) in sposobnost za varno vožnjo v cestnem prometu.

Za »uvoženo« vozilo z enotno evropsko homologacijo (večina osebnih avtomobilov, motornih koles,… ), vložnik vloži zahtevek za identifikacijo in oceno tehničnega stanja v kontrolnem organu.

Vloga se mora glasiti na lastnika vozila, vloži pa jo lahko v njegovem imenu tudi pooblaščena oseba s pisnim pooblastilom, ki se identificira z osebnim dokumentom.

 

Vlogi je potrebno priložiti:

  • Izvirnik potrdila o skladnosti (COC – Certificate of conformity), izdanega v državi izvora – vozila za vozilo z enotno evropsko homologacije
  • Registracijski dokument (v kolikor gre za rabljeno vozilo)
  • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu vozila oz. overjeno kupoprodajno pogodbo)
  • Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila
  • Osebni dokument vložnika
  • Davčno številko vložnika
  • Po preverjanju celovitosti vloge in priložiti vseh potrebnih dokumentov se izvede pregled vozila – postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja.

 

V kolikor je pregled pozitiven, se stranki izroči izjava o emisijah, s katero gre stranka na davčni urad. Po izpolnjeni davčnih obveznosti do države, se je treba vrniti na strokovno organizacijo, kjer se postopek dokonča z izdajo Potrdila o skladnosti.

 

IOTSV vloga