POPV

Posamična odobritev predelanega ali popravljenega vozila kategorij M1 in L

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki:

- zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,

- zahteva spremembo kategorije vozila,

- vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma

- vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila

 

Naša tehnična služba lahko opravi postopek posamične odobritve za sledeče predelave:

  • Vlečne naprave (M1, N1)
  • Pnevmatike (M1, N1)
  • Platišča (M1, N1)
  • Zatemnjena stekla (M1, N1)
  • Vzmeti (M1)
  • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin (M1)
  • Svetlobna telesa (M1)

 

Vlogi je potrebno priložiti:

– Potrdilo o skladnosti vozila (oz. Izjavo o ustreznosti vozila);

– Potrdilo o vgradnji (tehnično poročilo);

– Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat;

– Prometno dovoljenje

– Osebni dokument vložnika

– Davčno številko

– Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba

 

V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila. V primeru pozitivnega pregleda se predelavo vpiše v potrdilo o ustreznosti.

POPV Vloga