POPV

Posamična odobritev predelanega vozila kategorij M1 in N1

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se izvede za vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena, če je bila na njih naknadno izvedena sprememba (predelana vozila), ki:

- zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,

- zahteva spremembo kategorije vozila,

- vpliva na homologirane sestavne dele vozila oziroma

- vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila

 

Naša tehnična služba lahko opravi postopek posamične odobritve za sledeče predelave:

 • Vlečne naprave (M1, N1)
 • Pnevmatike (M1, N1)
 • Platišča (M1, N1)
 • Zatemnjena stekla (M1, N1)
 • Vzmeti (M1)
 • Vgradnja naprave za pogon na utekočinjen plin (M1, N1)
 • Svetlobna telesa (M1)
 • Izpušni sistemi (M1)
 • Prekategorizacija (M1 v N1)
 • Prekategorizacija (N1 v M1)
 • Premična delavnica (N1)

 

Vlogi je potrebno priložiti:

– Potrdilo o skladnosti vozila (oz. Izjavo o ustreznosti vozila);

– Potrdilo o vgradnji (tehnično poročilo);

– Potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat;

– Prometno dovoljenje

– Osebni dokument vložnika

– Davčno številko

– Pooblastilo, v kolikor je lastnik pravna oseba

 

V kolikor je vloga in dokumentacija popolna se opravi pregled vozila. V primeru pozitivnega pregleda se predelavo vpiše v potrdilo o ustreznosti.

POPV Vloga