Registracija vozil

Prva registracija vozil

Opravljamo postopke prve registracije vozil.

 

Dokumenti, ki jih potrebujete so:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebni dokument s sliko)
 • dokazilo o lastništvu vozila (račun, pogodba o leasingu, kupoprodajna pogodba)
 • soglasje o uporabniku vozila (v primeru leasinga)
 • potrdilo o skladnosti vozila (homologacija)
 • zadnje tuje prometno dovoljenje (dokazilo o lastništvu vozila po predpisih države)
 • dokazilo o sklenjenem avtomobilskem zavarovanju
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila
 • dokazilo o plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

 

Podaljšanje registracije

Veljavnost prometnega dovoljenja se opravi z naslednjimi dokumenti:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (osebni dokument s sliko)
 • prometno dovoljenje vozila
 • dokazilo o sklenjenem obveznem avtomobilskem zavarovanji
 • dokazilom o tehnični brezhibnosti vozila
 • dokazilo o plačilu letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

 

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo in izročiti registrske tablice v naslednjih primerih:

 • uničeno vozilo
 • vozilo je odsvojeno v tujino ali bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila
 • ukradeno vozilo
 • pretečena veljavnost prometnega dovoljenja  za začasno registrirano vozilo
 • veljavnost prometnega dovoljenja je preteklo pred več kot 30 dnevi
 • je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba.

 

Predlogu za odjavo vozila je potrebno priložiti:

 • zadnje slovensko prometno dovoljenje
 • izjavo o lokaciji vozila ali potrdilo o uničenju vozila
 • dokazilo o istovetnosti stranke

 

Registrske tablice

Pri nas lahko kupite nove registrske tablice, naročite svoje lastne ali pa naročite tretjo registrsko tablico. V ponudi imamo tudi okvirčke za registrske tablice.